Kanama geokärje ja killu paigaldus oktoober november 2022