Bentoniitmatt

Savikangad on õhukesed geokomposiitmaterjalid, mis sisaldavad looduslikku bentoniitsavi pulbrit ja ühte või enamat kihti geosünteeti.
Nende tootmisel kasutatakse nõeltöödeldud mittekootud ja kootud geotekstiile, mis on toodetava materjali kandvaks osaks.

Kangakihtide vahele paigaldatakse pulber ning kangas seotakse omavahel kas õmblustega või nõeltöötlemise teel.
Geoteksiili ülessandeks toodetavas materjalis on fikseerida saviosakesed omavahel ja tugevdada nõrka savikihti.
Veega kokkupuutumisel seovad saviosakesed endaga vee molekule ja paisuvad kuni kümme korda ning kleepuvad omavahel kokku, moodustades vett mitte läbi laskva kihi.
Geosünteetilisi savivahekihte kasutatakse kohtades, kus ei tohi toimuda vedelike ja gaaside imbumist ümbritsevasse keskkonda.
Üheks selliseks kohaks on prügila, kus geosünteetilise savivahekihi abil on võimalik asendada paks tihendatud sinisavi kiht.

Kasutusala:
• Veehoidlate, tõkete, tammide, üleujutuspankade ehitamine
• Kanalite ehitamine
• Veehoidlate, jäätmehoidlate ehitus
• Tunnelite ehitamisel isolatsioonina (allmaaehitus)
• Tahkete jäätmete ladustamis- ja kõrvaldamiskohtade ehitamine

Kategooria: Product ID: 1492