Geokomposiit

Geokomposiit koosneb omavahel seotud paralleelsetest lamedatest ribadest ja separeerimis-/filtreerimisfunktsiooni täitavast geotekstiili kihist.

Lähtematerjaliks geosünteetide valmistamisel on polüester, polüpropeen, polüetüleen,
polüvinüül, polüamiid jne.

Geokomposiidid on eelnevate materjalide segud, koosnedes geotekstiilidest, geovõrkudest, geomembraanidest ja/või geokärgedest ning võivad olla kombineeritud teiste sünteetiliste materjalide või pinnasega.

Geokomposiit on laialdaselt kasutuses erinevates ehitussektorites:
• Sillutatud ja katmata teed
• Koorma ülekandeplatvormid
• Raudteed
• Parkimisplatsid
• Lennujaamade ehitus
• Hüdraulilistel töödel,
• Geomembraanide kaitseks prügilates,
• Tunnelites.
• Üld- ja keskkonnaehituses.

Geokomposiitide põhilisteks kasutusfunktsioonideks on:
• filtreerimine
• eraldamine
• pinnaste tugevdamine ehk armeerimine;
• tasapinnaline vool ehk dreenimine mööda oma pinda
• vedeliku ja gaaside liikumise tõkestamine

Paigaldatuna täidavad geosünteedid enamasti mitut eelnimetatud ülesannet korraga

Kategooria: Product ID: 900