Haljastus

Haljastus on üks vahelüli inimese ja looduse vahel, mis muudab meie elukeskkonna tervislikumaks ja atraktiivsemaks – haljastus on inimese poolt mõõdutundega kujundatud osa loodusest.
Haljastuse, kui elukeskkonna kasutusmugavus ja ka hilisem hooldusmaht sõltuvad suurel määral otstarbekatest lahendustest aiaruumi kujunduses ning ehituslike kujunduselementide oskuslikust rajamisest.
Eelkõige just säästlikust mõtteviisist, ehitatakse välistingimustes kauakestvad rajatised ja arhitektuursed elemendid võimalikult kvaliteetsest ning ilmastikukindlast ehitusmaterjalist.

Seepärast saame pakkuda erineveid ehitusmaterjale pinnase:

1) Vee ärajuhtimiseks
2) Nõlvade tugevadamiseks
3) Eraldamiseks
4) Juurte tõkestamiseks

Samuti pakume lahendusi kahepaiksete ja roomajate tõkestamiseks või suunamiseks haljasalal.