Kahepaiksete ja väikeloomade kaitsesüsteem

Seinad:
Kahepaiksete ja väikeloomade kaitse süsteemi kujutab endast suunavat seina, ACO LEP 100, mille eesmärk on tõkestada kahepaiksete ja väikeloomade sattumist teele ning samal ajal võimaldada teedeehitust soovitud asukohas ja mahus.
Süsteem koosneb 1-meetrise paigaldusastmega põhiüksusest ja täiendavatest kõverdatud ja erikujulistest üksustest, mille paigaldatud pikkus on 0,5m, et need oleksid optimaalselt kohandatud ka keerukate maastiku profiili ja reljeefi jaoks.
Kahepaiksete kaitse süsteemi pikaajalise toimimise ja maastikul püsimise tagamiseks tuleb selle paigaldusel lähtuda tootja poolsetest nõuetest ning paigaldist regulaarselt hooldada ning puhastada.
Soovitused puhastuse aja kohta tuleks täpsustada kahepaikseid ja muude elusolendeid tundvate spetsialistidega.

ACO LEP 100 süsteem võimaldab lisaks kahepaiksete optimaalsele käistele hoides neid eemal ohualadest ka teostada soovitud pinnasetööd, tagada vee optimaalseid äravooluomadusi ning pakub paigaldamise lihtsust ja stabiilsust.
Tõkkeseina taldmik ehk alusplaat hoiab tagasi taimestiku kasvu, mis vastasel juhul annaks kahepaiksetele võimaluse ronida üle seina.
See on märkimisväärne eelis alternatiivsete lahendsute ees, milliste paigaldus on töömahukam ja maapinda tuleb regulaarselt niita või puhastada.

Toote praktilised eelised

*Drenaaži omadused
LEP 100 seina moodulil endal on integreeritud äravooluavad aluse tagumises osas, samuti on ette nähtud võimalus drenaažiks taldmiku ühenduskohtades, kus geotekstiil kantakse peale, kuid pole nähtav. Pinnavesi voolab loomulikul viisil vertikaalselt ära, parandades sellega oluliselt muldkehade ja servade stabiilsust.

*Stabiilsus
Kasutatav materjal, hea äravoolu võime ja madal raskuskese annavad kõrge stabiilsuse. Staatiline arvutus näitab , et serva konstruktsioon on võimeline kandma suuremat liikuvat koormust (p = 5,0 kN / m2). kuni 40 ° kaldenurga puhul (1: 1,2) ning muldkehades pole süsteemi detailide täiendavat kinnitamist vaja. Lisaks takistab integreeritud kattuv ühendus detailide nihkumist.

*Kahepaiksete kaitse
Minimaalse soojusjuhtivusega siledad, mitteimavad pinnad moodustavad kahepaiksete jaoks ideaalse kontakttsooni. Topelt tagasipööre hoiab ära loomade üle ronimise ning aitab vähendada juhiseinal liikudes liigset pingutust. Kattuvad liigendid tagavad optimaalse detailide omavahelise ühenduvuse. Materjali omadused, s.o väga madal termiline paisumistegur ja kõrge mõõtmete stabiilsus tähendab, et liitekohtade avanemise võimalus on viidud miinimumini. Drenaažiomadused pakuvad hea sademevee äravool, hoides samas kahepaiksete kontaktpindadel niiskust. See on kindel eelis, eriti nooremate kahepaiksete jaoks, kes vajavad kõige rohkem just niiskeid olusid.

*ACO LEP 100 juhtseina peamine eelis on kas see, et tõkke alusplaat pärsib taimestiku kasvu, mis vastasel juhul võiks muutuda abistavaks kahepaiksetel üle seina ronimisel.

Tunnelid:
Eelkõige kahepaiksete jaoks ohutud ristumiskohad sõltuvad mitmetest teguritest:
1) On oluline, et tunneli pikkus oleks võimalikult lühike
2) Materjal ei tohi loomadelt niiskust eemaldada
3) Temperatuur tunnelis peaks olema ümbritseva keskkonna temperatuuriga lähedal
4) Mis tahes desorientatsiooni vältimiseks ei tohiks komponendid sisaldada metalli.
5) ACO kliimatunnel KT 500 vastab kõigile neile teguritele, kuna see on valmistatud polümeerbetoonist.
6) See süsteem saab hõlpsasti hakkama ka põhjavee kõrge taseme ja pistikutega teedel.

Sissepääsuni jõuavad kahepaiksed, roomajad ja väikesed imetajad tunneli ACO sissepääsu üksuseni, järgides juhtseina süsteemi.
Tänu sisemisele laiusele 1000 mm ja muudetavale kõrgusele 500–700 mm saab sissepääsuplokki optimaalselt kohandada vastavalt kohalikule topograafiale. Pärast muldkehale paigaldamist ühtlustub tunneli sissepääsupinna pind kenasti külgseinte ülaservadega samal tasemel.
Kliimatunnel kliimapiludega või ilma piluteta sissepääsuplokk ja sellele lisatud kliimatunnel või kliimaseadete tunnel moodustavad integreeritud tunnelikeskkonna, mis on varustatud maapinnal olevate piludega.
Need võimaldavad sisetemperatuuril ja valgus muutmisel kiiresti kohaneda kohaliku välistingimusega.
Seetõttu ei mõjuta need tunnelite kuivuse probleeme ja nende eesmärk on ka tunneli kaudu õhuvoolu vähendamine.
Ilma pilukilpita kliimatunneli elemente saab paigaldada mõnele lõigule, näiteks peatee liiklusradade alla.
Pinna lähedal olevad pinnakihid võivad olla kõigest 80 kuni 200 mm paksused.

ACO seinad ja tunnelid valmistatud polümeerbetoonist, homogeensest materjalist, mis on vastupidav, vett mitte imav ning vastupidav erinevate kemikaalide ja soolade suhtes. Tagumised ühendused on tihendatud tänu nende omavahel ühendatud servadele.
Sobimatud materjalid, nt. tavalist betooni, metalli ja silikoone, toodete valmistamisel ja paigaldamisel ei kasutata

Kategooria: Product ID: 1448