Kaevud

Soovitatav kasutada olmekanalisatsioonivõrkude ehitamiseks väikeste eramute siseõuedes Kaevu saab kasutada kanalisatsiooni reovee vaatlemiseks, kontrollimiseks ja puhastamiseks, kui olmekanalisatsioon on ummistunud.

Põhjused, miks valida polümeerkaevud:
• Suurepärased vastupidavuse ja tööea näitajad – tööiga üle 50 aasta;
• Polümeerikaevu mass on ≤ 5% raudbetoonkaevu massist, kokkuhoid mehhanismide kuludelt ehitusobjektil ja toojõu kulude kokkuhoid paigaldamise ajal;
• Elastne – vastupidav ükskõik milliste pinnase liigumiste vastu – EI MINGEID PRAGUSID;
• Polümeerkaevud on vastupidavad läbikülmumisele ja külmumisest tekitatud materjali lagunemisele;
• 100% veekindel, 0% – põhjavee imbumist kanalisatsioonisüsteemi mis toob kaasa väiksemad veepuhastussüsteemi tegevuskulud;
• Korrosioonivaba, kaevude trepid on tehtud armeeritud PP-st;
• Madal voolutakistus, kaevude veerennid > 100% toru diameetrist;
• Keemiline ja bioloogiline vastupidavus, pH 2 kuni pH 12 (pH 2 – happeline keskkond ja pH 12 leeliseline keskkond);
• Lai toruliitmike valik, kiire paigaldamine;
• Kaevude korpus ei ole otseselt kinnitatud kaevude luugiga – dünaamiline koormus ja löögid ei mõjuta kaevu – säilib
teekatte kvaliteet;
• Keskkonnasõbralik materjal – 100% ümbertöödeldav ja taaskasutatav;
• Lühike paigaldamise aeg – suurem tootlikus paigaldamisel;
• Efektiivne kogukulude kokkuhoid.

Sademeveeakaevud
Läbivooluga olmekanalisatsiooni kaev (DN/OD )CSR 200/160, CSS 400/315, CSB 400/315, CSL 560/500, 600/680, 800/1000mm
Restkaevud settekotiga (DN/OD) CRS 400/315, CRS 560/500, 600/680, 800/1000mm individuaaltellimusteks

Drenaažikaevud
Drenaaži setteosaga kontrollkaev CID
CID400 – DN/OD 400 mm, CID – DN/ID 600 mm, CID1000 – DN/ID 1000 mm
Drenaaži setteosaga kaetud tüüpi kaev CDC
CDC400 – DN/OD 400 mm, CDC – DN/ID 600 mm, CDC1000 – DN/ID 1000 mm
Drenaaži setteosaga vastuvõtukaev DRC
DRC400 – DN/OD 400 mm, DRC – DN/ID 600 mm, DRC1000 – DN/ID 1000 mm
Paigaldus:
Setteosaga drenaažikaevu ja sademevee kaevud võib rajada kõigile aluspindadele (vaba liiv ja kruus, kergelt seotud liiv ja kruus, seotud segapinnas ja jäme kruus ning seotud pinnas, näiteks savi, standardi CEN/TR 1046 lisa A kohaselt), ka sügavatele biogeensetele aluspindadele, kus turvas, muda või jütja on sügavam kui 2,0 m.
Kaevud tuleb ehitada, järgides standardite EN 1610 ja CEN/TR 1046 nõudeid ja kehtivaid ehitusnormatiive ning muid ehitus-, maaparandus- (drenaažisüsteemi valdaja välja
antud tehnilised tingimused) ja keskkonnakaitsealaseid õigusakte, samuti teede ja raudteede valdaja välja antud tehnilisi tingimusi.

Kategooria: Product ID: 1499