Sademe-ja drenaažisüsteemi võrgud

Sademevee ja kuivendusdrenaaži torustikud on vajalikud neis kliimavööndites, kus keskmine sademete hulk ületab aurustumist.
Seetõttu on sadevee drenaažil veemajanduses väga oluline roll.
Sadevee ja põhjavee reguleerimine ja selle mõju ehitusobjektidele on projekteerijate ja ehitajate jaoks väljakutse kogu maailmas.
Pinna- ja põhjavesi tuleb ära juhtida maanteede, tänavate ja parklate, raudteede ja majavundamentide kasutusaja pikendamiseks ja kvaliteedi samuti põllumajandusmaade niiskuse
reguleerimiseks.

Kategooriad: , , Product ID: 1213